Δωρεάν Μεταφορά Ταξί

Δωρεάν μεταφορά ταξί από το αεροδρόμιο ή λιμάνι του Ηρακλείου.

Αν κάνετε κράτηση με διάρκεια διαμονής τουλάχιστον 4 βραδιών, δικαιούστε δωρεάν μεταφορά από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι προς το ξενοδοχείο (1 διαδρομή). Αν κάνετε κράτηση με διάκρια διαμονής τουλάχιστον 7 βραδιών, δικαιούστε δωρεάν μεταφορά από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα (2 διαδρομές).

Περίοδος διαμονής: 22/4/2017 – 31/10/2017

ΚΡΑΤΗΣΗ